Post Jobs

少年治县原文及翻译,注释赏析及写作背景中心思想

少年治县 原文
子奇年十六,齐君使治阿。既而齐君悔之,遣使追。追者反,曰:子奇必能治阿。齐君曰:何以知之?曰:共载皆白首也。夫以老者之智,以少者决之,必能治阿矣!子奇至阿,熔库兵以作耕器,出仓廪以赈贫穷,阿县大治。魏闻童子治邑,库无兵,仓无粟,乃起兵攻之。阿人父率子,兄率弟,以私兵战,遂败魏师。
全文翻译
子奇十六岁的时候,齐国的国君派去治理阿县。不久,齐君反悔了,派人追赶。追赶的人回来说:子奇一定能够治理好阿县的,同车的人都是老人。齐君说:怎么看得出?追赶的人说:凭借老人的智慧,由年轻的人来作最终决定,一定能治理好阿县啊!子奇治理阿县,把兵库里的兵器锻造成为耕田的农具,打开粮仓来救济贫穷的人民,阿县治理得井井有条。魏国的人听说小孩子治理阿县,兵库里没有武器,粮仓里没有积粮,于是就起兵攻打阿县,阿县的人父子兄弟相互鼓励,以自己家的兵器打败了魏国军队。
解释 阿:地名,即今山东阿县 治:治理 反:通返,返回 既而:后来,不久
遣:派 共载:同车 白首:老年人
夫:句首语气词,用以引起下文的议论,无实义 决之:决断政事 耕器:农具
仓:仓库 廪:仓库中的粮食 赈:救灾 私兵:私人武器 仓廪:储藏粮食的仓库

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

相关文章

网站地图xml地图